תוכן עניינים

עמוד:4

הייעוץ החינוכי בהקשרים חברתיים-חינוכיים בישראל 80 ................................ הייעוץ החינוכי בחברה החרדית 81 ............................................................. הייעוץ החינוכי בחברה הערבית 88 ............................................................. הייעוץ החינוכי בחינוך המיוחד 100 ............................................................. הייעוץ החינוכי בגיל הרך 107 ...................................................................... שער שני : מעגל חיי הקריירה של יועצות חינוכיות 117 .................................. תאוריות בהתפתחות קריירה 119 ...................................................................... תאוריות התאמת תכונות 119 ............................ ( Trait Factor Theories ) תאוריית הסתגלות לעבודה 120 ..... ( TWA : Theory of Work Adjustment ) תאוריות התפתחותיות 121 ........................ ( Developmental Theories ) תאוריית הקריירה החברתית-קוגניטיבית 126 .................................... ( SCCT , Social Cognitive Career Theory ) חקר ההתפתחות של קריירה בייעוץ 128 .......................................................... הבחירה בלימודי ייעוץ חינוכי 128 ............................................................... להיות סטודנטית לייעוץ חינוכי 134 ............................................................ לא , תודה ! אינני רוצה להיות יועצת חינוכית 138 ......................................... שנת המעבר ( טרנספורמציה ) – מסטודנטית ליועצת 141 ............................ להיות יועצת ותיקה 151 .............................................................................. " היום שאחרי" – הפרישה מן הייעוץ החינוכי 156 ........................................ שער שלישי : היועץ החינוכי ומשלימי התפקיד 161 ........................................ תפקיד , משלימי תפקיד ומה שביניהם 163 ........................................................ ' תפיסת התפקיד' הרצויה ו'תפיסת התפקיד' המצויה – בעיני היועצים החינוכיים 166 ................................................................................................. משלימי התפקיד בתוך בית הספר 168 .............................................................. היועץ והתלמידים 168 ................................................................................. היועצת והמורים 182 ................................................................................... היועץ החינוכי והמנהל 192 ......................................................................... היועץ כחבר בהנהלת בית הספר 200 ........................................................... צוות הייעוץ הבית ספרי 205 ........................................................................ רכזת צוות הייעוץ 207 .................................................................................

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר