תוכן עניינים

עמוד:3

תוכן עניינים הקדמה 7 ........................................................................................................... שער ראשון : הייעוץ החינוכי - התפתחות וזהות 13 ....................................... על זהות , זהות מקצועית וזהות הייעוץ החינוכי 15 ........................................... זהות 15 ........................................................................................................ זהות מקצועית 18 .............................................. ) professional identity ) זהותו של מקצוע הייעוץ החינוכי 22 ........................................................... ומה אומר המחקר 23 ................................................................................. ? כיווני פעולה לביסוס זהותו של מקצוע הייעוץ 24 ...................................... ולאן פנינו מועדות ? 26 ................................................................................ התפתחות הייעוץ החינוכי בעולם 28 ................................................................ האבות המייסדים של הייעוץ : עבודה סוציאלית , פסיכיאטריה ופסיכולוגיה 28 ........................................................................................... התפתחות מקצוע הייעוץ 32 ....................................................................... התפתחות הייעוץ החינוכי בישראל 39 .............................................................. ראשיתם של השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים 41 ..................................... שנות השישים 42 ......................................................................................... שנות השבעים 45 ......................................................................................... שנות השמונים 47 ........................................................................................ שנות התשעים 49 ........................................................................................ שנות האלפיים ואילך 52 .............................................................................. הכשרה והדרכה ליועצים חינוכיים 66 ............................................................... הכשרה בייעוץ חינוכי 66 ............................................................................. הכשרת יועצים חינוכיים בישראל 70 ........................................................... ומה בתכניות ההכשרה בייעוץ חינוכי 72 ................................................... ? הדרכה במקצועות הטיפוליים 74 ................................................................ הדרכה בייעוץ 75 ......................................................................................... משאבי ההדרכה העומדים לרשות היועצים החינוכיים 76 ........................... הכשרת המדריכים בשפ 77 ....................................................................... "י כיצד תופסים היועצים את ההדרכה הניתנת להם 78 ................................. ?

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר