סמלים

עמוד:11

חיקוי פעולות של הסובייקט המחקה את עצמו ( למשל : ילד המעמיד פני ישן ) הם ייצוגים סמליים , ואילו הצבעה על אובייקט נוכח אינה מהווה ייצוג סמלי של אותו אובייקט . נלסון ( Nelson , 2007 ) הדגישה שבייצוג סמלי יש כוונה ( intention ) של המייצג ליצור ייצוגים סמליים באופן מכוון , ולא רק כביטוי של זיכרון בלתימפורש ( implicit memory ) או של חוויה תפיסתית מיידית . כך לדוגמה , המשחק הדמיוני המתפתח לקראת סוף שנת החיים הראשונה הוא עדות ליכולת ליצור ייצוגים סמליים באופן מכוון , יכולת המתפתחת בהמשך . לצורכי הדיון בספר זה נסתפק בהגדרתה של דה לואץ' , ( DeLoache , 2004 ) ולפיה : " סמל" הוא כל דבר שמישהו יצר מתוך כוונה שייצג דבר אשר איננו הוא עצמו . בתהליך ההסמלה נבחרים מתוך הישויות המיוצגות אותם היבטים שהם רלוונטיים למטרות שלשמן נערכת ההסמלה . תהליך זה כרוך בוויתור על רכיבים שאינם מהותיים , ובשל כך נובעים ממנו בהכרח סכמטיזציה ועיוותים . התועלת היא הפשטות והבהירות של הייצוג . ( Tversky , 2005 ) לדוגמה : הייצוג הסכמטי של " כלב" בתמונה 1 להלן הוא סכמה של מאפיינים שכיחים ומהותיים של כלבים , תוך ויתור על פרטים המאפיינים כלבים ספציפיים , ותוך הדגשה של קווי מתאר המשותפים לכלבים עם יונקים יבשתיים אחרים , בעלי ארבע רגליים , כגון כבשים . השימוש במילה " כלב" כסמל מדגיש גם הוא את המשותף לכל הכלבים , תוך הצנעה הן של התכונות הייחודיות לכלב מסוים והן של המאפיינים המשותפים בין כלבים ובין יונקים אחרים . ויגוצקי ( Vygotsky , 1978 ) ראה בסמלים כלים תרבותיים שהשימוש בהם בתחום הפסיכולוגי והחברתי דומה לשימוש בכלי עבודה בתחום הפיזי . לדוגמה : מילה מאפשרת לדוברי השפה להתייחס לעצמים רחוקים במקום ובזמן . על ידי כך המילה מתפקדת ככלי המקרב מציאות רחוקה והופך אותה לנגישה ומשותפת לדוברים ( למשל : האזכור של המילה " גלקסיה" מנגיש לנמענים תוכן שאינו ניתן לתפיסה מיידית באמצעות החושים ויכול להוות מצע לדיון משותף . ( 3 עמדה אחרת רואה רק בייצוגים סמליים שרירותיים שנקבעו באופן חברתי ייצוגים סמליים אמיתיים ( ראו למשל : . ( Harnad , 1990 ; Newell & Simon , 1976 4 מנגיש - הופך לזמין , מקרב . 5 בתקשורת מקובל לכנות יוצרים של מסרים תקשורתיים בשם " "מוענים , ( addressors ) ואת כל מי שהמסרים מכוונים אליהם , או שמנסים לפרש את המסרים התקשורתיים , בשם "נמענים" . ( addressees )

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר