על הספר המגדל נפרק

עמוד:7

מובאת חוות דעת מפוקחת ומבודחת על התחדיש מפי דמות פיקטיבית היתולית - המילון . מוצגות דוגמאות נוספות לחידושים מאותו תחום-לשון ( למשל : " סנדליים . ( " נדונות התכונות המשותפות למקבץ שבפרק מבחינה שפתית והתפתחותית . כל פרק נחתם ב"מלוא הטנא" - שורות ריקות לרישום חידושי לשון מפיהם של הילדים הקרובים לקוראים . חשוב להבהיר , שהחלוקה לפרקים בספר היא שרירותית ונעשתה לצורך הדיון בלבד . קשה לנתק את התופעות זו מזו , ולמעשה רבים מהמבעים המצוטטים בספר שייכים ליותר מתחום אחד . התורמים הקטנים-גדולים את שפע תחדישי השפה תרמו ילדים בגילי שנה וחצי עד ארבע וחצי , שהוריהם כרו אוזן ומיהרו לרשום את ה"פנינים" שהפיקו אשפי-השפה הקטנים שלהם ( ובתוך אלה מבחר גדול מתרומתה של בתי רונה , שאת מוצא פיה בעת שהייתה פעוטה רשמתי בקפידה . ( לצד כל תחדיש מצוי שם הילד / ה והגיל שלו / ה בעת שהוא הושמע . הגיל נרשם כמקובל בחקר התפתחות שפה . כך לדוגמה , שנתיים ו-7 חודשים הם . 2 ; 7 מאגר החידושים הפוטנציאלי הוא אין-סופי , והשורות הריקות החותמות כל פרק מאפשרות לך , הקורא / ת , לרשום תחדישים נוספים מתחום העניין שעל הפרק ולהעשיר בכך הן את המאגר והן את חוויית הקריאה שלך . השארנו מקום גם לחידושי מילים בלתי ממוינים בשורות המסורטטות בעמוד החותם את הספר .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר