תוכן העניינים

עמוד:6

בוץ - בין משוגע שקט למשוגע אלים 128 ה . כמי שכפאו שד - זעקות חיפוון והתנהגות בעלת גוון מיני 132 ו . "מהומות דמיונות יבהלוהו " - הזיות ודמיונות שווא 134 פרק חמישי : הגורמים לשיגעון 137 פרק שישי : היחס החברתי למשוגעים 144 א . המרחב הציבורי - "מהלך בשוק וקורע בגדיו" 146 ב . המרחב המקודש - משוגעים בבית הכנסת 149 ג . השוטה הקדוש 153 פרק שביעי : שיגעון במרחב הבין אישי 156 א . גדרי שטות 157 ב . התחום הבין אישי 159 ג . יכולות קנייניות ואחריות פלילית 177 ד . המאבד עצמו לדעת 180 בעלי המום פרק שמיני : בעלי המום 195 פרק תשיעי : בעלי מום במרחב המקודש 207 א . "דש בעירו" - בעל המום המוכר 207 ב . בעלי מום ועלייה לתורה - בין בושה לאירוניה דרמטית 217 ג . עיוור ועלייה לתורה 220 פרק עשירי : מומים במרחב הפרטי והבין אישי 223 א . נישואין עם בעל מום 223 ב . בעיות פוריות - מום במרחב הבין אישי 227 ג . הולדת ילדים בעלי מום 244 אחרית דבר 252 רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים 258 א . רשימת קיצורים 259 ב . מקורות ראשוניים 259 ג . מחקרים 263 מפתח כללי 291

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר