תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 15 א . "המתים אינם יודעים מאומה - ?! " בתי קברות ודמוגרפיה של חריגים 15 ב . למה דווקא שוליים ? 17 ג . זמן ומרחב 20 ד . לפני ולפנים - מיעוט בתוך מיעוט 23 ה . חריגים או אנשי שוליים 24 ו . נושאי המחקר 27 ז . המקורות 28 ח . גורמים מעצבים ביחס החברתי לחריגים 31 ט . מי מגדיר חריג ? 35 י . חריגות גופנית ונפשית כחטא וכעונש על חטא 36 יא . הגוף ודימוי הגוף 47 צרעת ומצורעים פרק ראשון : המושג צרעת 51 א . מהי צרעת ? 52 ב . "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו " - צרעת והדרה 57 ג . "צרעת הרוח " - הצרעת כמשל 64 ד . "מצורע חשוב כמת " 74 פרק שני : היחס החברתי למצורעים - ספרות מוסר וספרות השו 79 "ת א . עדות ראשונה - תשובת רגמ 80 "ה ב . "המצורעים רוצים לקלטה " - עיון בתשובת רש 81 "י ג . "ספר חסידים " ותשובת מהר " ם מרוטנבורג - שוויון נפש כלפי חולי צרעת ? 94 ד . "ואשתו ממאנת להיות אצלו" - תשובה מכתב יד בודליאנה 100 692 ה . תשובת ר ' חיים "אור זרוע " 102 שיגעון משוגעים פרק שלישי : מהו שיגעון ? 111 פרק רביעי : השיגעון בעולמם של יהודי אירופה בימי הביניים 118 א . חבלה והשחתה - התנהגות הסותרת כללים חברתיים 120 ב . מכלל אדם יצא ולכלל אחר לא בא 122 ג . עירום ובושה 125 ד . השלכת

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר