חריגים בעל כורחם משוגעים ומצורעים בחברה היהודית באירופה בימי הביניים