טקסי ילדות חניכה ולימוד בחברה היהודית בימי הביניים

עמוד:4

Originally published in English under the title Ritualsof Childhood : Jewish Acculturation in Medieval Europe by Ivan G . Marcus htgCopyri © 1996 yb Yale University Press המערכת המדעית 'פרופ ישעיהו גפני ( ח"יו , צבי יקותיאל , 'פרופ רמי'ג כהן , 'פרופ רוברט ליברלס , ד " ר מנחם מור , ד " ר שמואל פיינר , 'פרופ יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון התקין והביא לדפוס : יצחק כהן ספר זה ראה אור בסיוע קרן לוסיוס נ ' ליטאואר קרן פרדריק ו' הילם , אוניברסיטת ייל This publication was made possible through a grant from the Lucius N . Littauer Foundation and from the Frederick W . Hilles Fund of Yale University © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem Printed in Israel , 1998 מםת ISBN 2-129-227-965 ב " מספר קטלוגי Catalogue No . 185-396 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , ח"תשנ אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית )' גרף חן '( בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר