א. הרקע ההיסטורי

עמוד:11

א . הרקע ההיסטורי שלושה גורמים עיקריים השפיעו על מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים : המורשה המקראית והתלמודית , המציאות בחברה הנוכרית שבתוכה חיו ופעלו היהודים , והמעמד הכלכלי של היהודים , ובכלל זה חלקה של האישה בפרנסת המשפחה . המורשה המקראית איננה חד משמעית וניתנת להתפרש בפנים שונות ' . בדור האחרון נכתבו כמה מחקרים המפרשים את המקרא מהיבט פמיניסטי ומחפשים אחר יסודות שוויוניים בין גברים לנשים , מקצתם מתוך גישה אפולוגטית . נושא זה חורג ממסגרת דיוננו . מקובלת עלי מסקנתו של אמנון שפירא : אל לנו להפוך את המקרא למניפסט "שוויוני , " אלא להראות , שעל אף התפיסות השכיחות בו והמעידות על נחיתותה של האשד , לעומת האיש בתחומים שונים , יש בו יסודות מנוגדים , התומכים במגמת השוויון , לעיתים אף העליונות , של האשה על פני האיש . לנושא דיוננו חשובה יותר המסורת התלמודית מאשר המורשה המקראית . היהודים בימי הביניים היו משוכנעים שיש להבין את המקרא על פי הפרשנות המקובלת בפיהם של תנאים ואמוראים . הם ראו עצמם "עדה קדושה , " הכפופה ומחויבת למורשת התרבותית היהודית משכבר הימים . דעותיהם של חכמים על האישה - צניעותה , נאמנותה לבעלה ודרכי חייה - הם בגדר מסורת מחייבת , שיש לה אופי מקודש ומקורה בספרי הנביאים ובהגותם של חכמי ישראל שבכל הדורות . למציאות הכלכלית , התרבותית והחברתית שבארצות מגוריהם של היהודים היתה השפעה גדולה ביותר על עולמם המנטלי , ומתח מתמיד בין המורשה התלמודית ובין המציאות ליווה את החברה היהודית בכל אתר ואתר . היו מרכזים שהפתיחות בהם היתה גדולה והם הושפעו יותר ראה , למשל : זקוביץ , האישה בסיפורת המקראית ; שפירא , שוויון האישה במקרא , ושם , בהערות , ספרות נוספת . שפירא , שם , עמ' . 311 להלן כמה מחקרים על האישה במקרא שנכתבו מתוך גישה פמיניסטית : טריבל , האל והרטוריקה של המין ; א ' פרדס , הבריאה לפי חוה ( גישה ספרותית פמיניסטית למקרא , ( תל אביב A . Bach , Women , Seduction , and Betrayal in Biblical ; 1996 Narrative , Cambridge 1997 ; Ph . A . Bird , Missing Persons and Mistaken Identities ( Women and Gender in Ancient Israel ) , Minneapolis 1997 הקדמה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר