פתח דבר

עמוד:10

ותשובות , ספרי הגות ומוסר , פיוטים ושירה , כרוניקות , ספרות עממית , ארכיונים , מצבות ואיורים . צירוף הידיעות המגוונות , הצלבת הידע הטמון בהן וחקירה זהירה שלהן , תוך הזדקקות למציאות בחברה הנוכרית הסובבת , מאפשרים לשרטט את מעמדה של האישה היהודיה באירופה בימי הביניים , אף אם לעתים תמונה זו חלקית בלבד . השתדלתי לצייר תמונה מדויקת ומאוזנת . לא באתי לייפות את המציאות שלעתים היתה עגומה למדי . נמנעתי מגישה מגמתית הבוחנת את ההתפתחויות על סמך מקצת המקורות . נראה לי שדווקא הבאת התמונה הכוללת כמו שהיא , על אורותיה וצלליה , היא הבסיס האיתן , ועליו יש להשתית כל דיון , לא רק במציאות של ימים עברו , אלא גם במה שניתן ללמוד על העתיד . על כל פנים , המושג "ימי הביניים החשוכים , " הרווח בפי הבריות , אין בו בשום פנים כדי לתאר את מעמדה של האישה היהודיה באירופה בימי הביניים . בצד הצללים המרובים היו גם אורות , ובכמה תחומים ( כגון הענשת בעלים אלימים ) טוב היה מעמדה של האישה היהודיה באותם ימים ממעמדה כיום . מלת ההפניה לספרות המקורות והמחקר שבה השתמשתי בהערות השוליים היא " ראה . " כפי שקבעה האקדמיה ללשון העברית , מלה זו משמשת ככינוי בלתי מסומן הפונה בעת ובעונה אחת אל זכר ואל נקבה , אל יחיד ואל רבים . חובה נעימה היא לי להודות לאלה שסייעו בידי בהשלמת ספר זה ובהבאתו לדפוס . בהכנת המחקר נםתייעתי במילגה מטעם המכון לחקר תולדות ישראל ע " ש ב '' צ דינור . פרופ ' ישראל יעקב יובל ובני יונתן קראו עלי הגהה של הספר והעירוני הערות מועילות . רעייתי רחל טרחה הרבה בהקלדת הספר ובשיפור סגנונו . היא ובני אריאל סייעו בהכנת המפתחות . דוד שפרבר יעץ בבחירת התמונות . יחזקאל חובב עשה עבודה חשובה בשיפור לשונו של הספר ובהתקנתו לדפוס ולעתים אף העירני בעינו החדה על גופם של דברים . מר צבי יקותיאל , מנהל מרכז זלמן שזר , ליווה במסירות את הכנתו של הספר ועובדי המרכז סייעו בהבאתו לדפוס . לעזר רב היו לי עובדי המכון לתצלומי כתבי יד עבריים שליד בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ובמיוחד בנימין ריצ'לר , מנהל המכון , וד " ר אברהם דוד . לצורך חקירתם של כתבי יד שהיתי בספריות שבחוץ לארץ ונםתייעתי ברצונם הטוב של מנהליהן : פרופ ' סטיפן רייף , מנהל יחידת הגניזה וראש המחלקה האוריינטלית שבספריית האוניברסיטה בקימברידג '; מר ריצ'רד ג ' אד , מנהל המחלקה האוריינטלית שבספריית הבודליאנה באוקספורד ; מר עזרא קאהן , מנהל ספריית הקולג ' היהודי בלונדון המסונף לאוניברסיטת לונדון , וד " ר מאיר רבינוביץ , מנהל ספריית בית המדרש לרבנים באמריקה . יעמדו כולם על הברכה . ירושלים , חנוכה תשם " א אברהם גרוסמן

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר