פתח דבר

עמוד:9

פתח דבר ספר זה בא לדון במעמדה של האישה היהודיה באירופה בימי הביניים התיכוניים . ( 0001-1300 ) בנושאים שונים נזקקתי למקורות מאוחרים יותר , לעתים אף משלהי ימי הביניים , אם היה בהם סיוע לתיאור שלם יותר של המציאות , שהרי טקסים , מנהגים ומוסדות אינם משתנים בנקל . הדיון נעשה בפרספקטיבה היסטורית רחבה . בחנתי מכלול של היבטים : תדמית האישה , מבנה התא המשפחתי , גיל הנישואין , מקומה של האישה במשפחה ובחברה ומקומה בכלכלה ובחיי הדת , השכלתה , חלקה בטקסים המשפחתיים , אלימות כלפי נשים , מקומן של הגרושה והאלמנה בחברה , ועוד . בין מכלול הנושאים הללו קיימים קשרים פנימיים הדוקים . בתקופה זו חל שיפור במעמדה של האישה היהודיה באירופה בהשוואה לתקופה התלמודית ולמעמדה בארצות האםלאם . השיפור קשור בפעילותם הכלכלית של היהודים באותה העת ובהתפתחות בחברה הנוכרית הסובבת , והוא מצא את ביטויו בתחומים רבים ומגוונים . הצלחתן של הנשים עלתה על המשוער . אם במאה הי"ב הן תוארו כ " חסידות , " "טהורות " ו " קדושות , " בשל חלקן החשוב בקידוש השם בגזירות תתנ , ( 0961 ) ו " הרי במחצית השנייה של המאה הי " ג קבלו מקצת החכמים ש"גבה לבן " והן "שחצניות , " "פרוצות " ו " מורדות . " התמורות שחלו במעמדן והניסיונות להצר את צעדיהן עומדים במרכזו של חיבור זה . זהו ספר כולל ראשון על האישה היהודיה בימי הביניים , אף שעל מעמדה של האישה הנוצריה באירופה באותה העת נכתבו עשרות ספרים ומאות מאמרים . הגורם העיקרי לעיסוק המועט באופן יחסי במעמדה של האישה היהודיה הוא טיבם של המקורות . קולן של הנשים היהודיות עצמן לא נשמע , על אף מקומן החשוב במשפחה ובחברה . מעשיהן הם המדברים בעדן . לא זו בלבד שאין בידינו כל חיבור שיצרה אישה יהודיה בימי הביניים ( תקופה של כאלף שנים , !( אלא שאין ולו ספר אחד מאותה עת העוסק במעמדה במשפחה ובחברה . המקורות הרלוונטיים שבדפוס ובכתבי יד מפוזרים ומפורדים . יש צורך באיתורם , בבדיקת נוסחם , בזיהוי מחבריהם ובניתוח זהיר שלהם , תוך עמידה על הקשרים הפנימיים ביניהם מתוך השוואה מתמדת למציאות בסביבה הנוכרית . לשם כך אף יש צורך לבחון תמורות שחלו בעמדתם של חכמים לעומת גישה העולה מן הספרות התלמודית ומתשובותיהם של גאוני בבל . לא אחת עמדה בפני השאלה , באיזו מידה אנו רשאים לבנות תמונה כוללת על סמך עדויות בודדות . נזקקתי למקורות שבדפוסים ובכתבי יד מתחומים מגוונים : הלכה , פרשנות , שאלות

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר