תוכן העניינים

עמוד:8

הקדמה למהדורה השנייה ספר זה התקבל לשמחתי בסבר פנים יפות בקרב חוקרים ולומדים , ודברים שכתבתי בו הוזכרו ונדונו במחקרים שונים בארץ ומחוצה לה . המהדורה הראשונה של ספרי זה , על שתי הרפסותיה בשבת תשס " א , אזלה . מהדורה אנגלית שלו אמורה לראות אור בקרוב . במהדורה השנייה הוכנסו תיקונים שונים והשלמות , מהם שנתבררו ונתגלו לי עצמי ומהם שחברים וקוראים העירו עליהם . תודתי הרבה נתונה לכולם . אציין במיוחד את הערותיהם של פרופ ' מרדכי עקיבא פרידמן ושל ד " ר אביעד הכהן . בהשלמות ציינתי גם לספרות ביבליוגרפית שנתפרסמה בינתיים באותם עניינים הנוגעים ישירות לנושאים הנדונים בספר ואשר חשיבותם מרובה . ירושלים , אייר תשס " ג אברהם גרוסמן

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר