תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 הקדמה 11 א . הרקע ההיסטורי ; 11 ב . המקורות ; 16 ג . המסגרת הכרונולוגית והגיאוגרפית 19 פרק ראשון : תדמית האישה : שותף או "אחר 23 ? " א . הבריאה ועדיפות הגבר ; 26 ב . הפיתוי בגן עדן ועדיפות הגבר ; 31 ג . תכונות האישה ועדיפות הגבר ; 34 ד . אישה וכשפים ; 43 ה . "נחיתות האישה " ועדיפות הגבר מבחינה רפואית ; 47 ו . החיוב במצוות ועדיפות הגבר ; 51 ז . התבטאויות בשבח הנשים וראייתן כ"שותף" ; 54 ח . בין תדמית למציאות 62 פרק שני : גיל הנישואין 63 א . המורשה התלמודית ; 65 ב . המציאות בבבל במאות הח - ' הט ' ; 67 ג . המציאות בחברה הנוכרית ; 68 ד . המציאות בחברה היהודית במאות הי - ' הי ; 71 ג " ה . הגורמים לגידול בנישואי קטנות ; 82 ו . ההשלכות של הנישואין בגיל צעיר 85 פרק שלישי : שידוכין , אירוסין ובחירת בן הזוג 88 א . הטקסים והתפתחותם ; 88 ב . החרם נגד ביטול השידוכין באשכנז ; 91 ג . בחירת בן הזוג ; 98 ד . נישואין בהסכמה באירופה הנוצרית ; 106 ה . מוסד השדכנות ומקומו בחברה היהודית 111 פרק רביעי : מונוגמיה , פוליגמיה וייבום 118 א . בין ארץ ישראל לבבל ; 118 ב . המציאות באשכנז ; 122 ג . ריבוי נשים בספרד ; 135 ד . האווירה במשפחה הפוליגמית ; 152 ה . ייבום ופוליגמיה 156

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר