חסידות ומורדות נשים יהודיות באירופה בימי-הביניים

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ' ישעיהו גפני ( יו " ח , צבי יקותיאל , פרופ' ג'רמי כהן , פרופ' רוברט ליברלס , ד " ר מנחם מור , פרופ ' שמואל פיינר , פרופ ' יוסף קפלן מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון ערך והביא לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה ראה אור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט הרשות למחקר ולפיתוח של האוניברסיטה העברית בירושלים מהדורה שנייה מתוקנת הדפסה 5 6 7 8 9 מםת ISBN 5-167-227-965 ב " מספר קטלוגי Catalogue No . 185-478 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס '' ג אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד ממוחשב : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמד , נתן ; הדפסה : דפוס גרפית )' גרף חן '( בע " מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר