תוכן העניינים

עמוד:9

פרק שמיני : בחזית אל מול המתנגדים - המאסר השני 288 א . מלשינות ר ' אביגדור מפינםק והמאסר השני 288 ב . שאלות ר' אביגדור ותשובות ר' שניאור זלמן 297 ג . ניצחונם של ר ' שניאור זלמן ושל החסידים 306 ד . איגרת לחכמי וילנה על השחיטה בסכינים מלוטשים 309 ה . סיכום ומסקנות 313 פרק תשיעי : צדיקים כבני אדם - הסכסוך עם ר ' אברהם מקליםק 317 א . ההתקפה על ר' שניאור זלמן 317 ב . מדוע תקף ר ' אברהם מקליםק את ר ' שניאור זלמן ? 329 ג . ר' אברהם מקליםק חוזר בו וקורא לפיוס 333 ד . תגובת ר ' שניאור זלמן להתקפה של ר' אברהם מקליםק 335 ה . עלילות ר ' אלעזר מדיסנא 337 ו . התחדשות הסכסוך - גרסתו של ר ' אברהם מקליסק 345 ז . התחדשות הסכסוך - גרסתו של ר ' שניאור זלמן 354 ח . המעורבות של צדיקים נוספים בסכסוך 365 . 1 ר ' לוי יצחק מברדיטשב 365 . 2 ר ' אשר מסטולין 368 . 3 בין רש " ז לר ' ברוך יבוז'ממז ' 370 . 4 ייסוד המגבית החדשה 376 ט . סיכום ומסקנות 378 פרק עשירי : בין נפולאון לאלכסנדר 386 א . "אם ינצח בונפרט : " על איגרת שכתב לכאורה ר ' שניאור זלמן לר ' משה מייזלש 386 ב . העדות של ר' דוב בר בן ר ' שניאור זלמן 392 ג . מדוע תמך ר ' שניאור זלמן באלכסנדר והתנגד לנפולאון ? 402 ד . בין ר' שניאור זלמן לצדיקי פולין 405 ה . התגובה של יהודי רוסיה לפלישת נפולאון 408 פרק אחד עשר : מלחמת הירושה בין ר' אהרן הלוי לר ' דוב בר בן ר' שניאור זלמן 414 א . למי משפט הירושה - לבן או לתלמיד ? 414 ב . התומכים בר ' דוב בר 417 ג . ר' דוב בר קורא לחסידים לתמוך בו 421

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר