בעל התניא רבי שניאור זלמן מלאדי וראשיתה של חסידות חב"ד

עמוד:4

המערכת המדעית פרופ ' עמנואל אטקם ( יריח , פרופ ' דוד אסף , פרופ ' אלימלך הורוביץ , פרופ ' יפעת וייס , פרופ' מוטי זלקין , מר יחזקאל חובב , מר צבי יקותיאל , פרופ' מוטי גולני מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : דפנה לביא הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות בית שלום עליכם מסת 8-289-227-965-978 ב " מספר קטלוגי 185-613 © כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי , תשע " ב אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית מ"בע כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר