בנימין לאו אחריות מבוא לתפקידו של בית המדרש לצדק חברתי

עמוד:13

מביקורת . לעומת זאת הוא , הרב , עשוי לתת את הדין על כל מילת ביקורת שתצא ממנו כלפי בית ראש הגולה . הם , בבית ראש הגולה , אינם מגיבים בסלחנות לביקורת חברתית וידועים באלימותם . למרות זאת , המסורת המאוחרת נצרה בקרבה ביקורת חמורה כלפי החכם שמואל . במקור אחר ( בבא בתרא י , ע " ב ) ובמקום אחר ( טבריה , ראשית המאה ה 3 - לספירה , ( חלה יוסף , הבן של רבי יהושע , מראשי היהדות בארץ ישראל . כנראה הבן עבר סוג של מוות קליני וכשחזר למצב של ערות שאל אותו אביו : "מה ראית ?" ענה הבן : "עולם הפוך ראיתי , עליונים למטה ותחתונים למעלה " . החכמים שלמדו את המקור הזה אחרי ימי התלמוד ( הגאונים ) ביארו אותו כך ( תוספות בבא בתרא , שם : ( שקבלה בידם רב מפי רב שעולם הפוך היינו שראה שמואל שהיה יושב לפני רב יהודה תלמידו משום שמיחה בשמואל . על פי מסורת זו שמואל איבד את בכורתו לטובת התלמיד רב יהודה , שמחה על שתיקתו והתעלמותו מצעקת האישה העשוקה . זוהי קריאה מאוחרת לקריאה התלמודית המקבלת את א וזלת היד של הרב אל מול השלטון . מסורת זו קובעת שגם אם יש מערכות שלטוניות שביד ן האחריות - אין זה פוטר את היחיד ( ובוודאי לא את הרב , בעל העמדה הרוחנית והמוסרית ) מלמחות על עוולה המתרחשת בקהילה . " שהיה להם למחות ולא מחו - " קריאה בפרק ט ביחזקאל במסגרת עיסוק בסוגיית האחריות אני מבקש ללמוד את אחד ממדרשי חז " ל הנוקבים שקוראים תיגר על אותם אלה הרואים בקלקולי החברה אך חשים ש " אין בידם לעשות . " המדרש הזה מבוסס על פרק ט ביחזקאל , המתאר את חורבן ירושלים שנעשה לא על ידי נבוכדנאצר וצבאו אלא על ידי הקב " ה ומלאכיו . מובן שברקע לפרק הזה נמצאת התודעה הדתית הקובעת שכל מה שנעשה בעולם נעשה בשליחות וברצון ה' .

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר