בצדק אחזה פניך עניים ועוני-בין תמיכה לצמיחה

עמוד:4

Through Justice I Will See Your Face : Poverty and the Poor - Between Support and Growth Editors : Chayuta Deutsch , Elyakim Kislev , Binyamin Lau All Rights Reserved ) 2010 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Aviv-Tel , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2010 ) למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת , 53494 ד " תל - אביב 61534 mail-E : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מס חרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל " המאמרים בספר זה נכתבו במסגרת בית המדרש לצדק חברתי בבית מורשה בירושלים ובתמיכתן הנדיבה של מגבית ניו יורק ( UJA Federation of NY ) וקרן יורנו . עיצוב העטיפה : עדי עיצובים , קבוצת יבנה עריכת לשון : מיה לוי לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה : וליגרף בע " מ הפקה : טפר בע " מ דאנאקוד 4268-362 מסת " ב ISBN 7-159-545-965-978 נדפס בישראל Printed in Israel 2010

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר