תוכן

עמוד:7

תוכן הקדמה - פרופ ' דוד הלבני 9 דבר המתרגם 17 בית שמאי ובית הלל 19 רבן יוחנן בן זכאי 46 רבי חנינא בן דוסא 75 רבי אליעז ר בן הורקנוס 99 רבי אלעזר בן עזריה 129 רבי ישמעאל בן אלישע 152 רבי עקיבא בן יוסף 165 שמעון בן עזאי ושמעון בן זומא 191 אלישע בן אבויה 209 רבי חנינא בן תרדיון 227 רבי מאיר וברוריה 245 רבי שמעון בר יוחאי 262 רבי יהודה הנשיא 277

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר