הנשמה התלמודית

עמוד:4

Elie Wiesel The Talmudic Soul הנשמה תלמודיה ת אלי ויזל Translated by Yehuda Porat עורך אחראי : דב איכנולד עריכת תרגום : מיה ברתל עיצוב העטיפה : נעמה נחושתאי , עדי צ ור לוחות : ישראליט סדר : טפר בע " מ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל " Copyright ) by Elirion Associates , Inc . Published by arrangement with George Borchardt Inc ,. New York All Rights Reserved ) 2014 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Aviv-Tel 6153401 , Israel כל הזכויות בעברית שמורות 2014 ) למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת , 53494 ד " תל - אביב mail-E : info @ ybook . co . il | 6153401 דאנאקוד | 4882-362 מסת " ב | ISBN 6-705-545-965-978 נדפס בישראל Printed in Israel 2014

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר