אימהות בטיפול מסע פסיכולוגי-ספרותי עם גיבורות התלמוד

עמוד:4

Ruhama Weiss Avner HaCohen Mothers in Therapy A Psychological Look at Four Talmudic Women All Rights Reserved ) 2012 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Aviv-Tel , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2012 ) למשכל - הוצאה לאור מיסוד ן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת , 53494 ד " תל - אביב 61534 mail-E : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא ב חומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו . ל " דבריה של ג ' וליה קריסטבה בעמ ' 40 לקוחים מתוך ספרה : כוחות האימה - מסה על הבזות , בתרגומו של נעם ברוך , רסלינג . 2005 דבריו של אפרים מאיר בעמ ' 109 לקוחים מתוך ספרו : פילוסופים קיומיים יהודים ברב - שיח , הוצאת מאגנס . 2003 עריכה : אילה צרויה עיצוב העטיפה : נחמה שפילמן עריכה לשונית : הילה אונא , מימי ברעם הפקה וסדר : טפר בע " מ דאנאקוד 4373-362 מסת " ב ISBN 2-282-545-965-978 נדפס בישראל Printed in Israel 2012

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר