שלמי תודה

עמוד:11

שלמי תודה אני מבקש להודות מאוד למכון הישראלי לדמוקרטיה ולנשיאו ד"ר אריק כרמון על היוזמה לתרום במחקר זה לשיח הציבורי בדבר אפשרות של פיצול מוסדי בישראל בין התביעה הכללית ליועץ המשפטי לממשלה . סגן נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה , פרופ' מרדכי קרמניצר , העיר והאיר על טיוטות המחקר . הערותיו המעולות ומאירות העיניים תרמו במידה ניכרת להשבחת המונוגרפיה . הערות נוספות ניתנו בדיוני השולחן העגול של המכון הישראלי לדמוקרטיה בהנחייתה של גב' כרמית גיא . תודתי הרבה על הערותיהם המועילות של עו"ד דן אבי – יצחק , שר המשפטים לשעבר ד"ר יוסי ביילין , עו"ד משה גביש , שופט בית המשפט העליון לשעבר פרופ' יצחק זמיר , היועץ המשפטי לשעבר עו"ד מני מזוז , שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן , פרופ' סוזי נבות , יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל עו"ד יורם ) יורי ( גיא – רון , פרופ' ידידיה שטרן ונשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר . תודות רבות נתונות לעו"ד דבורה חן ולעו"ד רנאטו יאראק שהקדישו לי מזמנם והתראיינו למחקר זה . גב' מיכאלה קלי וגב' תמר שקד סייעו בעת הכנת המחקר לבהירות השפה בעריכתן הלשונית מאירת העיניים . האחריות לכל הכתוב היא כמובן עליי בלבד .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר