תוכן העניינים

עמוד:10

פרק שישי הצעה לרפורמות 58 . 1 פיצול מוסדי 60 . 2 מינוי התובע הכללי 63 . 3 מינוי היועץ המשפטי 63 . 4 תנאי הפסקת כהונה 64 . 5 דיווחיות 65 . 6 השתתפות בישיבות ממשלה 66 . 7 אופי עבודתם של היועץ המשפטי והתובע הכללי 66 . 8 ביצוע הפיצול המוסדי 67 שיח–רב האם פיצול הסמכויות יחזק את מעמדו של היועץ 69 המשפטי לממשלה או יחליש אותו ? iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר