מבוא השאלה העיקרית והצבתה כסוגיה של "דת ומדינה"

עמוד:13

מבוא השאלה העיקרית והצבתה כסוגיה של "דת ומדינה" מיותר להדגיש את מרכזיות הדיון בסוגיית השטחים בסדר היום הציבורי והפוליטי הישראלי . במרוצת השנים הוא הפך במידה לא קטנה לפולמוס שהנושא הדתי תופס בו מקום חשוב , ואף על פי כן לא תמיד ניתנת תשומת הלב הראויה לממד הדתי בוויכוח הציבורי . אחת הסיבות לכך היא שחלק מן הדיונים בתוך הציבור הדתי מתנהלים בשפה מגזרית פנימית ומעל במות רחוקות מעיני הציבור הרחב . מטרתו של חיבור זה למקד את תשומת הלב לרכיב הדתי בדיון בסוגיית השטחים ולבחון אותו במסגרת של כלל יחסי הדת והמדינה בישראל . החיבור ינסה להציג בצורה מסודרת ושיטתית את העמדות הדתיות השונות ואת מקומן בציבוריות הישראלית . מבחינה זו הוא נועד לשמש נדבך בתוך סדרת חומרי עזר שמנסים להאיר את הוויכוח המורכב המתנהל בישראל בין המדינה לדת . בבואנו לבחון את העמדות השונות בקרב הציבור הדתי בארץ בנושא זה ובנושאים אחרים ברור שאי-אפשר לדבר בצורה גורפת על " עמדת היהדות . " הטקסטים של ארון הספרים היהודי ופירושיהם מכילים מסרים ערכיים רבים , וההכרעה ביניהם איננה חד-משמעית , בפרט לנוכח המציאות המדינית המורכבת . ולא זו אף זו : אין היום סמכות הייררכית שכל נאמני הדת היהודית כפופים לה , גם אם יש השפעה ניכרת לעמדה של מנהיגים דתיים על ציבורים רחבים ועל המערכת הפוליטית . הספר שלפנינו מנסה לבחון טקסטים יהודיים קלסיים ועמדות של מנהיגים בני זמננו בסוגיית השטחים , וכן לדלות תובנות מתוך הכתיבה הפופולרית היוצאת מתוך הציבור הדתי לגווניו . כתיבה זו מסמנת * אני מודה למרכז גוטמן במכון הישראלי לדמוקרטיה ולפרופ' תמר הרמן , העומדת בראשו , על שהם מעמידים לרשות המחקר , באשר הוא , את האוצר הבלום של סקרי דעת קהל שנעשו במסגרת מדד השלום . הסקרים שאני עצמי השתמשתי בהם נעשו בין השנים . ל-2011 2007 הממצאים שהתייחסתי אליהם מבוססים על ממצאי המרואיינים היהודים בלבד ( בין ל-584 386 מרואיינים . ( תודה מיוחדת לדרור וולטר , שסייע לי להפיק מהנתונים של סקרי המרכז את הממצאים הרלוונטיים לספר זה .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר