תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תקציר 9 מבוא : השאלה העיקרית והצבתה כסוגיה של "דת ומדינה" 13 פרק ראשון : סוגיית השטחים לעומת סוגיות אחרות של דת ומדינה 18 הצגת השאלה 22 ארץ ישראל כערך דתי 23 הביטחון והעמדה הדתית 40 הדיון ההלכתי 45 פרק שני : בעקבות שלושת הממדים : עמדות ציבוריות ופוליטיות 80 הציונות הדתית : א' העמדה ההגמונית וגיבושה 80 הציונות הדתית : ב' נגד הזרם 85 גישת האורתודוקסיה הלא ציונית 90 פרק שלישי : העימות על השטחים כמלחמת תרבות - יותר מ"דת ומדינה" 95 מהי מלחמת תרבות ? 95 מלחמת תרבות בישראל ? 98 מלחמת התרבות כמלחמה מגזרית 104 פולמוס השטחים והשלכותיו על כלל סוגיות הדת והמדינה 111 סיכום והמלצות 114 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר