תוכן העיניינים

עמוד:5

- דרכים לעזרה חלקית 37 - העברה של מטופל פסיבי לרוחב המיטה 39-38 - העברה של מטופל פסיבי לרוחב המיטה כולל הרמת אגן 40 - העברה של מטופל פסיבי לרוחב המיטה בעזרת סדינית החלקה 42-40 מעבר של מטופל לכיוון מראשות המיטה 43 - תיאור ביצוע נורמטיבי 43 - הנחיית מטופל לביצוע עצמאי 43 - דרכים לעזרה חלקית 44-43 - העברה של מטופל פסיבי לכיוון מראשות המיטה 45-44 - העברה של מטופל פסיבי לכיוון מראשות המיטה - שני מטפלים 46-45 גלגול מטופל מהגב לצד הגב כחטיבה אחת - שני מטפלים 48-46 קימה משכיבה לישיבה 59-49 קימה משכיבה לישיבה בקצה המיטה 49 - תיאור ביצוע נורמטיבי 49 - דרכים לעזרה חלקית 51-50 - העברה של מטופל פסיבי משכיבה על הגב לישיבה בקצה מיטה 53-52 קימה משכיבה על הגב ( פרקדן ) לישיבה בקצה המיטה 54-59 - תיאור ביצוע נורמטיבי 54 - הנחיית המטופל לביצוע עצמאי 54 - דרכים לעזרה חלקית 56-55 - העברה של מטופל פסיבי משכיבת פרקדן לישיבה על מיטה רגילה 57 - העברה של מטופל פסיבי משכיבת פרקדן לישיבה על מיטת פאולר 58-57 - קימה משכיבת פרקדן לישיבה במיטה 59-58 תנועה במיטה במנח ישיבה 60-65 - תיאור ביצוע נורמטיבי 60 - הנחיית המטופל לביצוע עצמאי 61-60 - דרכים לעזרה חלקית 65-62 - שימוש באבזרי עזר 65 . 5 כיסאות גלגלים 103-67 הקדמה 67 מעבר ממיטה לכיסא גלגלים ובחזרה - הנחייה כללית 70-68 מעבר עצמאי מכיסא גלגלים למיטה 71-80 - הנחיות למטופל לביצוע מעבר עצמאי ( עם נשיאת משקל על הרגליים ) 74-71 - הנחיות למטופל לביצוע מעבר עצמאי ( ללא נשיאת משקל על הרגליים ) 75 מעבר עצמאי צדי מכיסא הגלגלים למיטה בשילוב אביזרי עזר וטכניקות שונות 80-76 - מעבר עצמאי צדי עם קרש החלקה 76-77 - מעבר עצמאי צדי עם משולש / מתלה 78 - מעבר עצמאי קדמי מכסא גלגלים למיטה 80-79 מעבר מכיסא הגלגלים למיטה עם עזרה 81-89 - מעבר צדי מכיסא גלגלים למיטה עם עזרה מינימאלית של מטפל 81 - מעבר צדי מכיסא גלגלים למיטה עם פלטת סיבוב לרגליים 82 - מעבר צדי מכיסא גלגלים למיטה עם עזרה בינונית ( תמיכה בגוף המטופל ) 85-83 - מעבר צדי מכיסא גלגלים למיטה ( תמיכה בגוף המטופל וקרש החלקה ) 87-86

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר