תוכן העניינים

עמוד:8

ומוצריהם או ביחס התזונתי אליהם , 461 תמורות בעולם היהודי שהשפיעו על סוגיית הברכות , 463 השתקפות מצבם הקולינרי והכלכלי של היהודים לארצותיהם לאור ספרות הברכות , 464 הבדלים בסוגיית הברכות בין הקהילות היהודיות בארצות המזרח לבין אלה שבאירופה , 467 זיהוי צמחים של הפוסקים המאוחרים , 470 האמצעים לבירור עובדות בוטניות הקשורות לצמח , 473 ביבליוגרפיה וקיצורים 475 מפתח 539

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר