תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים פתח דבר 9 מבוא 12 מזון , תרבות וברכות , 13 ברכות הנהנין - שורשים והתפתחות , ' 14 ברכות ראשונות ' 15 , ' ברכות אחרונות 18 , ' הרקע ההיסטורי של המחקר , 19 מאורעות בהיסטוריה העולמית שהשפיעו על מגוון המזונות ועל התזונה , 19 מאורעות בתולדות עם ישראל , 23 התחום הגאוגרפי של המחקר , 24 מקורות המחקר , 25 מקורות יסוד של תקופת המחקר , 25 הערכת המקורות , 30 זיהוי צמחים ונומנקלטורה , 33 פרק ראשון : עקרונות המיון של ' מין עץ' ו'מין ירק' בספרות ההלכה 36 מיון של צורות חיים במחקר הבוטני המודרני , 36 עקרונות ההבחנה בין ' מין עץ' לבין ' מין ירק' בספרות הרבנית , 37 פרק שני : דגנים לגרגירים 49 ' חמשת מיני דגן' 49 . 1 זיהוי 'חמשת מיני דגן' 50 חיטה , 54 שעורה , 55 כוסמת , 55 שיפון , 57 שיבולת שועל , 58 . 2 ברכותיהם של מיני הדגן ומוצריהם 61 מוצרי קדם לחם 62 גרגירים שלמים , 62 גרגירים שאינם שלמים , 63 משקאות : בירה ויין שרף , 66 מוצרי קמח דגן , 69 דגנים שאינם מחמשת מיני דגן 85 אורז , 85 דוחן פרוסו , 92 דורה , 96 תירס , 99 פרק שלישי : קטניות לגרגירים 111 מוצרי קטניות 112 מאכלי קטניות במטבחם של יהודי אירופה , 113 מאכלי קטניות בדיאטה של יהודי תימן , 114 מאכלי קטניות בעלי משמעות סימבולית , 115 קטניות לקינוח סעודת שבת , 117 אכילת מאכלי קטניות בפורים , 117 מאכלי קטניות כסימן לאבילות , 118 תרמילי קטניות , 119 מגדנות וממתקי קטניות , 120 פת קטניות , 121 תבשילים או מיני מאפה מתערובת קמח דגן וקטניות , 122 קטניות ממשפחת הפרפרניים 124 חמצה תרבותית , 124 לוביה תרבותית , 125 עדשה תרבותית , 127 פול הגינה , 128 תורמוס תרבותי , 129

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר