צמחים בספרות ודפוסי מאכלים הברכות אכילה

עמוד:4

הספר יוצא לאור בסיוע : רשות המחקר של אוניברסיטת אריאל בשומרון © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת אריאל בשומרון ת , 3 ד . אריאל 44837 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל מסת ISBN 978-965-91944-7-6 ב" הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון תשע 2014 / ד" עריכה לשונית : דפנה גלייזר אמיר עיצוב גרפי : סטודיו ולדמן , עפרה לוחות והדפסה : דפוס אליניר , פתח תקוה נדפס בישראל תמונת שער : The Jews' Passover , Facsimile of a Miniature from a Missal of Fifteenth Century ornamented with Paintings of the School of Van Eyck . Bibl de l'Arsenal , Th . lat . no 199 . Illustration for Manners , Customs , and Dress during the Middle Ages by Paul Lacroix ( Bickers , c 1890 ) . ) LOOK AND LEARN LTD , 54 Upper Montagu Street , London W 1 H 1 SL ( Invoice number : 1236 )

הוצאת אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר