תשבץ מודיעין 71

עמוד:49

הערות למאמר : חוסיין חיכה לאסד מעמוד 30 1 אליקים רובינשטיין , “ על הגבול ועל גבול ישראל-ירר דן , " מכללת שערי משפט , . 2004 http : // www . daat . ac . il / mishpat-ivri / skirot / 170-2 . htm 2 נחום ברנע , שמעון שיפר , “ מתקן חשאי אירח בעת המבצע צוות של המלך חוסיין . " מוסף של שבת , ידיר עות אחרונות , 27 יולי . 1994 http : // www . snunit . k 12 . il / peace / doc 101 . html 3 רדיו עמאן , 9 נובמבר . 1993 לתשומת לב שחוסיין משתמש במושג “ פתרון , " שניתן לפרשו כפריצת דרך במו"מ , שמאפשרת להשיג הסכם , ולא בהכרח לרגע חתימת ההסכם . 4 שם , נחום ברנע ושמעון שיפר . 5 משה ז"ק , “ חוסיין עושה שלום , " מרכז בס"א , אוניברר סיטת בר-אילן , . 1996 6 “ המו"מ בין ישראל וסוריה בשנים , 1996-1993 הגרר סה הסורית על פי פטריק סיל MEMRI , 8 , " בדצמבר . 1999 http : // www . memri . org . il / cgi-webaxy / sal / sal . pl ? lang-he & ID-107345 _ memri & act- show & dbid-articles & dataid-147 עמיר רפופורט , “ שלום עם סוריה ? כמעט , תמיד כמעט , " מעריב באינטרנט , 24 במאי . 1998 ראיון עם דני יתום . http : // www . nrg . co . il / online / 1 / ART 1 / 737 / 422 . html 7 דיווח של סוכנות הידיעות הירדנית , 26 בינואר . 1994 8 שם , . MEMRI 9 שם , משה ז"ק . 10 שם , משה ז'ק . 11 שם , . MEMRI 12 שם , אליקים רובינשטיין . 13 שם , משה ז"ק . 14 שם , אליקים רובינשטיין . 15 נאום יצחק רבין בכנסת לקראת חתימת הסכם השר לום עם ירדן . ( 1994 ) http : // www . heskem . org . il / sources-view . asp ? id-687 & meid-43 16 מדובר באזורים שבהם הוכרה ריבונות ירדנית , אך הוסכם שבמשך 25 שנה העיבוד והתיירות יהיו בידי ישראל , בהסדרים משפטיים מיוחדים , עם אפשרות להארכה . 17 סמדר פרי , “ ראיון מיוחד של מלך ירדן , " ידיעות אחר רונות , 25 באוקטובר . 1994 התבטאויות אלה ואחרות ממחישות , כי חוסיין ידע על פריצת הדרך בין ישראל לסוריה עוד לפני הצהרת ושינגטון . 18 שם , אמיר רפופורט . נספח ספרו ּ ת למאמרו של פרופ' אבי עורי מעמוד 32 Ohry A , Tsafrir J . Physician - spies . . 1 . Adler Mus Bull . 2002 Nov ; 28 ( 2-3 ) : 3-5 Ohry A . Physicians as painters . Isr . 2 Med Assoc J . 2003 Sep ; 5 ( 9 ) : 681 Ohry A , A glimpse into the world of . 3 some American physicians-poets . Int . J Arts Med 1999 ; 6 ( 1 ) : 10-21 Ohry A . Physicians and architects . 4 - not an odd couple . Acta Med Hist . Adriat . 2013 ; 11 ( 2 ) : 329-38 Eljashev-Shimshon R , and Ohry A , . 5 The Physician as Printer / Publisher : a Rare , but not Unsurprising Combination . VESALIUS , 2012 ; 18 : 89-93 . 6 פרשת לופז , עלייתו ונפילתו של רופא הממלכה היהודית , מאת חיים שנהב , הוצאת כתר , 246 עמודים , 2003 Finger S , Edward Bancroft’s . 7 “ Torporific Eels “ . Perspect Biol Med . . 2009 Winter ; 52 ( 1 ) : 61-79 Arnold HL . Cecil Coggins . JAMA . 1980 . 8 . ; 244 ( 18 ) : 2048 Laforet EG . Cecil Coggins and the . 9 war in the shadows . JAMA . 1980 . ; 243 ( 16 ) : 1653-5 O’Mahony S . W Somerset Maugham . 10 ( 1874-1965 ) and St Thomas’s Hospital : Medical School and the making of a writer . J Med Biogr . 2014 ; 22 ( 1 ) : 56-60 Green JP . Physicians practicing other . 11 occupations , especially literature . Mt . Sinai J Med . 1993 ; 60 ( 2 ) : 132-55 הערות למאמר : הילד הנשכח של עולם המודיעיון מעמוד 40 Kent , S . ( 1949 ) . Strategic Intelligence 1 for American World Policy , Princeton . University Press 2 עמידרור , י . . ( 2006 ) מודיעין הלכה למעשה , משרד הביטחון הוצאה לאור , עמ' . 13 Wohlstetter , R . ( 1962 ) . Pearl Harbor : 3 Warning and Decision , Stanford . University Press 4 קם , א . . ( 1990 ) מתקפת פתע , הוצאת מערכות , תל אביב . Davis , J . ( 2007 ) . ”Intelligence Analysts 5 and Policy Makers : Benefits and Dangers of Tensions in Relationships › , in Johnson , L . ( ed . ) Strategic Intelligence : The Intelligence Cycle , Praeger Security . International , New York , pp . 143-165 Johnston , R . ( 2005 ) . "Analytic Culture 6 in the US Intelligence Community : An Ethnographic Study" . Center for the Study of Intelligence , Central Intelligence Agency . Retrieved from https : // www . cia . gov / library / center-for-the-study-of- intelligence / csi-publications / books-and- monographs / analytic-culture-in-the- u-s-intelligence-community / full _ title _ . page . htm https : // www . cia . gov / library / center- 7 for-the-study-of-intelligence / csi- publications / books-and-monographs / analytic-culture-in-the-u-s-intelligence- community / chapter _ 1 . htm Lowenthal , M . ( 2003 ) . Intelligence : From 8 Secrets to Policy , Washington , DC , CQ . Press . p . 64 9 ראה השוואה של הצלחה של המודיעין הישראלי מול כשלון של המודיעין האמריקאי בחיזוי מהפכת חומייני : Bar-Joseph , U . ( 2013 ) . ”Forecasting a Hurricane : Israeli and American Estimations of the Khomeini , Revolution” , Journal of Strategic Studies . DOI : 10 . 1080 / 01402390 . 2012 . 742009 10 כוכבי , א . . ( 2013 ) "חלק מההערכה הוא יצירת מספר רב של תרחישים , המודיעין במלחמת יום הכיפורים תשל , 1973 " ד" המרכז למורשת המודיעין , רמת השרון , עמ' . 70-73 Dahl , E . ( 2010 ) . ”Missing the Wake-Up Call : 11 Why Intelligence Failures Rarely Inspire Improved Performance , ” , Intelligence and National Security , Vol . 25 . No . 6 , pp . 778–799 Coyne , J ., Neal , S ., & Bell , P . ( 2014 ) . 12 “ Reframing Intelligence : Challenging The Cold War Intelligence Doctrine in the Information Age , International Journal of Business and Commerce , Vol . 3 , No . 5 , . January Berkowitz , B ., & Goodman , A . ( 2002 ) . Best 13 Truth : Intelligence in the Information Age , . Yale University Press Cavelty , M ., & Mauer , V . ( 2009 ) . 14

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר