עם הפנים קדימה

עמוד:37

מודיעין : מודיעין לאומי - לרמת האסטרטגיה - רבתי , מודיעין שנדרש לתמוך בקבלת החלטות במישור הלאומי . מודיעין אסטרטגי - נועד לעמוד על היגיון האויבים ולאפשר גיבוש אסטרטגיה צבאית . מודיעין אופרטיבי ( מערכתי ) - נדרש לאפשר זיהוי עוצמות ונקודות תורפה של האויב ומרכיבים נוספים שיאפשרו גיבוש תפיסה למימוש ההישגים האסטרטגיים . מודיעין מבצעי - נועד לשרת את פעילות הכוחות ברמה הטקטית , כמו מטרות לתקיפה , מיקומי אויב מדויקים לכוחותינו ועוד . בהתבסס על המיפוי המקיף של השינויים בסביבה ומשמעויותיהם , זוהו אתגרים שונים ותחומים שבאמצעותם אפשר היה לעצב את ההוצאה של "מעשה אמ"ן" מן הכוח אל הפועל . תחומים אלה כללו את : › המודיעין הרשתי . › חיזוק המערכים השונים וארגונם מחדש . › חיזוק וארגון מטה אמ ) ן" להבדיל מהמושג שהיה שגור עד אז , "מטה מקמנ . ( "ר" › היכולת להתארגן ולנהל מאמצים חוצי זירות . › " זמישות" ( תהליך שמשלב את הרעיון של גמישות , זמינות וזריזות . ( בתוכנית הושמו דגשים על : › פתיחות החוצה בעיקר בקשר עם מערכים ויחידות צה"ל השונות . › טיפוח המשאב האנושי וריכוז משאבים , תוך הסטת אמצעים , ייעול שיטות ותהליכים ושינוי בסדרי עדיפויות . על בסיסם של הצרכים והדגשים סוכם רעיון מסדר לעיצוב "מעשה אמ . "ן" הרעיון כלל לא רק רעיונות מופשטים , אלא כיוונים פרקטיים הנגזרים מהם . בנוסף לייעודיו המסורתיים לספק מודיעין לאומי , אסטרטגי , מערכתי ומבצעי , לקח על עצמו אמ"ן לפתח ולבסס תפיסה לה קרא " לוחמה מבוססת מודיעין" ( לוחמ . ( מ" לצדה הוביל אמ"ן את הפעילות במימד הסייבר ואת כניסתו של צה"ל אליו . בנוסף הפך אמ"ן לשחקן פעיל במערכה שבין המלחמות , והחל לפתח את המודיעין בנושאים שהוזנחו בעבר , כמו "קהלים וציבורים . " בצד התהליך המרכזי הותנעו שלבי מחשב ועיצוב בכלל אמ"ן , גם במערכים כמו בחטיבת המחקר , במערך המ"מ וביחידה . 8200 שלב התכנון : פיתוח העקרונות , הכיוונים והרעיונות עם השלמת שלב העיצוב הוגדרו 13 צוותים של נציגים נבחרים של כל מערכי אמ"ן , שתפקידם היה לפתח את העקרונות , הכיוונים והרעיונות לכדי תכנון מעשי . כל הצוותים בשלב התכנון הובלו בכירים באמ"ן בדרגות של תא"לים ואל"מים . התוכניות המפורטות הוצגו בפני פורום ההיגוי ואף לפני פורום הספ ) כ" סגל פיקוד כללי ) ובפני כלל מפקדי אמ"ן מדרגת סא"ל . בין התוכניות שאושרו : › הקמת מטה מרכזי בחטיבת המחקר והקמת זירה חדשה בחטיבה לצורך עיסוק בין זירתי שוטף . הוקם חמ"ל מודיעיני אחוד הפועל ברציפות לריכוז מערכי האיסוף והמחקר . הוחל לאפיין גישות ושיטות איסוף חדשות בסייבר ובסיגינט . הוגדרה תפיסת הדרכה חדשה לרצף הכשרות הקצונה באמ"ן . נוצרה אמנת מסגרת שירות למשרתים באמ"ן ובה גם מסלולי שירות וערוצי קידום . שלב היישום והמימוש : פתחו בתעדוף באמ"ן הוקמה מנהלת לוחמ ) מ" לוחמה מבוססת מודיעין ) בראשות אל"מ , שתפעל למימוש התפיסה שלפיה אמ"ן ייצר ויביא לדרגים הטקטיים מודיעין עדכני , ברזולוציה שתסייע לשפר את אפקטיביות הכוחות הלוחמים . כדי לתכנן ולממש ארכיטקטורת רשת חדשה בתוך ובין המערכים הוקמה במטה אמ"ן מחלקת מערכות מידע ( מרו . ( ם" גם בחטיבת ההפעלה הוקמה זירה אזורית חדשה . החל משנת 2011 ניתנה באמ"ן עדיפות עליונה לאיסוף ולמחקר המודיעין על מערכי האש והלחימה של האויבים השונים . תעדוף זה הביא לעלייה חדה בהיקף המודיעין המדויק והרלבנטי . במקביל תוכננה סדרה של פעולות שכללה : › התאמת מקורות . › פיתוח נגישות ייעודית למודיעין מבצעי . › התאמה של מערכות המידע . › השתתפות בתרגילי חטיבה ואוגדה . › התאמת הגדרות ביטחון מידע . לצורך קליטת המידע וניצולו , נוספו בעלי תפקידים ושולחנות עבודה מודיעיניים נוספים במפקדות האוגדות , ובהמשך גם במפקדות החטיבות המתמרנות . אלה צוידו גם במערכות מידע מותאמות . מערכות אמ"ן חוברו גם למערכות צי ) ד" צבא יבשה דיגיטלי ) המשמשות את כלל כוחות היבשה . המערכות הותאמו לדרישות שעלו על רקע ההבנה לגבי מרכזיות מחקר השטח לצרכים הטקטיים החדשים . מאות מאנשי יחידות , 8200 מערך החוזי החיילי ואנשי מודיעין השדה פעלו להטמעת תפיסת הלוחמ"מ בתרגילים המרכזיים של צה . ל" הלוחמ"מ הפכה לתפיסה צה"לית רשמית , אושרה והפכה גם לתפיסה מטכ"לית . ( המל - ן" המרכז לחקר המודיעין באמ"ן ; מד - ה" הענף למדעי ההתנהגות , בעיקר ייעוץ ארגוני )

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר