תוכן העניינים

עמוד:4

תוכן העניינים שער ראשון : השאלות 5 ...................................................................................... פרק א . הוויכוחים הגדולים : ההקשר החברתי-היסטורי של ההערכה 6 ........ פרק ב . הידע של ההערכה 24 ........................................................... פרק ג . ההבדלים בין מחקר לבין הערכה 53 .......................................... שער שני : התשובות 75 ....................................................................................... פרק ד . אבדוקציה – הגיון החקר של הגילוי 76 ..................................... פרק ה . עוד על אבדוקציה 102 ........................................................ פרק ו . תורת המערכות בהערכה 125 ................................................. פרק ז . תכנון תהליך ההערכה בגישת המערכות 145 .............................. פרק ח . איך עושים קיברנטיקה 170 ................................................... פרק ט . פעולה לקראת תכלית - ההיבט המוסרי והאחריות החברתית של ההערכה 189 ........................................................................... שער שלישי : אקט – אבדוקציה , קיברנטיקה , טלאולוגיה 207 ........................ פרק י . אקט – אבדוקציה , קיברנטיקה , טלאולוגיה 208 ........................... מקורות 221 ..........................................................................................................

הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר