תוכן העניינים

עמוד:8

פרק 4 מצרכנים לאזרחים : הנזק לציבור הצופים 92 א . הנזק לצופים כצרכנים 93 ב . הנזק לצופים כצרכני תקשורת 96 ג . הנזק לצופים כאזרחים 97 סוף דבר 100 נספחים נספח 1 חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו , תש1990-ן" ( פרק ו : פרסומת ) 101 נספח 2 חוק התקשורת ( בזק ושידורים , ( התשמ1982-ב" ( סעיף 6 כד ( א ) לחוק התקשורת החל על ערוצי הכבלים וסעיף 6 נז לחוק התקשורת החל על שידורי הלווין ) 105 נספח 3 כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ( חסות לתכנית , ( התש 106 2009-ע" נספח 4 כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו ( אתיקה בפרסומת בטלויזיה , ( התשנ1994-ד" ( סעיף : 9 פרסומת מוסווית ופרסומת אגב ) 111 נספח 5 דוח ועדת כשר לאתיקה בפרסומות בנושא - תוכן שיווקי : שיתופי פעולה מסחריים בשידורי הטלוויזיה ( תמצית מנהלים ) 115 נספח 6 תקנות האיחוד האירופי למדיה אור קולית : תקשורת מסחרית , חסויות , שילוב מוצרים 119 נספח 7 תמצית נאומו של סטיבן הייר , סמנכ"ל התפעול בחברת קוקה קולה 127 מקורות 133 iii Abstract

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר