תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים תודות 9 תקציר 11 הקדמה 13 פרק 1 מסך שנקנה בכסף : מהו מיתוג סמוי 15 א . צמיחת שוק "התוכן השיווקי" בישראל 15 ב . אוזלת היד של גופי הפיקוח 17 ג . המיתוג הסמוי במדינות אחרות 24 ד . עמימות היקפי המסחר 27 ה . המותג הוא המסר 29 פרק 2 בין הסכמי חסות לראיונות בתשלום : השיטות להטמעת מיתוג סמוי 38 א . כלים מסחריים "עוטפי תכניות" 38 ב . בין תכנית לפרסומת 45 ג . כלים מסחריים לשילוב בתכניות 46 פרק 3 מתכניות בישול לחדשות : המיתוג הסמוי בסוגות היצירה בטלוויזיה 65 א . תכניות סגנון חיים 68 ב . סדרות יומיות ( טלנובלות ואופרות סבון ) 71 ג . דרמה 74 ד . תכניות מציאות 77 ה . תכניות תעודה 84 ו . חדשות 89

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר