הקדמה ישראל מאותגרת בשתי חזיתות

עמוד:13

הקדמה ישראל מאותגרת בשתי חזיתות הרעיון להפקיד את ענייני היהודים במולדתם בידי האזרחים היהודיים לבדם ייחשב למהפכני בחברה דמוקרטית . הרעיון ייוותר מהפכני כל זמן שיהודים משכילים לא ישקיעו מחשבה מרובה כדי להבין לעומקו את המניע המחולל את הרעיון ; וכאשר יחקרו היטב חיבור זה , יכירו רובם במוקדם או במאוחר בהיגיון הצרוף התומך את הרעיון מכל כיווניו , שלא מהפכני היה מראשיתו כי אם בלתי-נמנע היה בהתהוותו בזמן ובמקום שנהגה . מכיוון שכך , יקל להסביר את רעיון הממשל המשולב לקוראים שאינם מקובעים בתפיסה צרה הנוגעת למאפייניה של השיטה הדמוקרטית וגבולותיה , והנכונים לקבל בפתיחות את עליונותה הבלתי-מעורערת של השיטה הדמוקרטית , השופעת פלגי ממשל וברוכה בנתיבי משטר , המעניקה חירות לכל אומה להתאים לעצמה את חליפת הדמוקרטיה הנוחה ביותר למידותיה ולצרכיה - ולשנותה בעתות משבר , כדי להחיות את הדמוקרטיה תחת שאובדן היצירתיות יוביל לחדלונה ולקריסתה . 1 ראו : המכון הישראלי לדמוקרטיה , “ מדד הדמוקרטיה הישראלית , " 2011 ירושלים , המכון הישראלי לדמוקרטיה , עמ’ , 154-153 תרשים : 71 נדרש רוב יהודי להחלטות גורליות בנושאי שלום וביטחון ( מסכימים בהחלט ודי מסכימים ; מדגם יהודים ; באחוזים ) . 2011 - 68 . 5 % , 2010 - 73 . 5 % , 2009 - 72 % מנתוני המחקר 2003-מ ועד 2011 עולה כי רוב הציבור היהודי בישראל , למעלה 70 % -מ בממוצע , סבור זה זמן כי החלטות גורליות למדינה בנושאי שלום וביטחון צריכות להתקבל ברוב יהודי , משמע שהרוב היהודי בשל לקבל את שיטת הממשל המשולב . 2 להמחשת השונות של המשטר הדמוקרטי די אם נבחן בתמצית ארבע מדינות דמוקרטיות מרכזיות . ארה"ב : דמוקרטיה נשיאותית פדרלית של 50 מדינות . רשות מבצעת פדרלית - נשיא שנבחר בשיטת אלקטורים , סגן נשיא נבחר וחברי ממשל ממונים ; רשות מחוקקת פדרלית - שני בתי הקונגרס , הסנאט , שבו ייצוג שווה לכל המדינות , ובית הנבחרים , שבו ייצוג פרופורציונלי לפי אוכלוסייה של כל מדינה . נוסף על כך , ברמת המדינה המושלים הם הרשות המבצעת והסנאט והאספה הכללית הם הרשות המחוקקת . אנגליה : דמוקרטיה פרלמנטרית . רשות מבצעת - ראש ממשלה נבחר וממשלה הזוכה לאמון הפרלמנט ; רשות מחוקקת - מורכבת מהפרלמנט שבו מתבצעת עיקר החקיקה , בית הלורדים ובית המלוכה . גרמניה : רפובליקה פדרלית , איחוד פדרלי של 16 מדינות . רשות מבצעת - קנצלר פדרלי ; רשות מחוקקת - מורכבת משני בתים , הבונדסראט והבונדסטאג . נשיא גרמניה מכהן כדמות ייצוגית וטקסית . נוסף על כך , ברמת המדינה מכהנת ממשלה , יחד עם בית הנבחרים . צרפת : רפובליקה צרפתית , שיטה מעורבת נשיאותית ופרלמנטרית . רשות מבצעת - נשיא נבחר הממנה את ראש הממשלה ; רשות מחוקקת - הסנאט והאספה הכללית . ארבע דמוקרטיות שונות בשיטת הבחירות שלהן ובמאפיינים נוספים , אך בכולן הרשות המחוקקת מורכבת מבית עליון ובית תחתון , בדומה למוצע על פי שיטת הממשל המשולב לישראל .

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר