תוכן העניינים

עמוד:12

רשויות מקומיות 476 .............................................................................................................................................. מנהל ציבורי 477 ....................................................................................................................................................... פריפריה-נגב וגליל 479 ....................................................................................................................................... פרויקטים לאומיים 481 ........................................................................................................................................ החברה האזרחית 484 ........................................................................................................................................... פרק רביעי - אזרח במדינתו , פירמידת הציפיות של המנהיג מהאזרחים 487 ........................................................................ שער שישי - מאמרים 495 .................................................................................................................................... מאמר ראשון - דמוקרטיה יהודית וישראלית מענה למדינה יהודית ודמוקרטית 496 .............................................................................................. מאמר שני - מעמדות אזרחיים בישראל מענה למדינת כל אזרחיה 504 .................................................................................................................. מאמר שלישי - מדינת הרוב היהודי מענה למדינה דו-לאומית 515 .................................................................................................................. מאמר רביעי - גבולות השפיטה העליונה מענה לאקטיביזם השיפוטי 528 ............................................................................................................... סיכום 564 .............................................................................................................................................................................. רשימה ביבליוגרפית 574 ........................................................................................................................................ חוקי יסוד 575 .................................................................................................................................................................... חוקים 575 ............................................................................................................................................................................. הצעות חוק 577 ............................................................................................................................................................... פסקי דין 577 ...................................................................................................................................................................... מפתח שמות 578 ........................................................................................................................................................... מפתח נושאים 582 .......................................................................................................................................................

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר