תוכן העניינים

עמוד:7

תוכן העניינים הקדמה - ישראל מאותגרת בשתי חזיתות 13 ..................................................................... שער ראשון - המערכה על שינוי שיטת הממשל בישראל 19 ........................................ פרק ראשון - האסכולה הפרלמנטרית 21 ............................................................................. ועדת נשיא המדינה לבחינת מבנה הממשל בישראל 22 ........................................................ המכון הישראלי לדמוקרטיה 24 ...................................................................................................................... המרכז הבינתחומי הרצליה 26 ........................................................................................................................ עמותת “ יש סיכוי" 28 ................................................................................................................................................ ביקורת שיטת הבחירות המשולבות 29 ................................................................................................... פרק שני - האסכולה הנשיאותית 32 ......................................................................................... יתרונות וחסרונות המשטר הנשיאותי 32 ................................................................................................ עקרונות למשטר נשיאותי 33 ............................................................................................................................. הצעות חוק לכינון משטר נשיאותי 35 ....................................................................................................... פרק שלישי - הפוליטיקה ושינוי שיטת הממשל 37 ....................................................... פרק רביעי - הטעיית הציבור בסוגיית היציבות השלטונית 40 ............................... פרק חמישי - המשילות בין מדיניות פנים ובין מדיניות חוץ 44 ............................. פרק שישי - שלטון המיעוט 46 ...................................................................................................... שער שני - משברי יסוד בדמוקרטיה הישראלית 51 ............................................................... פרק ראשון - משבר המנהיגות 54 ........................................................................................................... ערכים אישיים 54 ................................................................................................................................................... מינוי הממשלה והסגל בלשכת רה 55 ........................................................................................... מ" כושר הכרעה בסוגיות פנימיות 56 ........................................................................................................... ניהול משברים בזירה הבינלאומית 56 ................................................................................................. יציבות שלטונית 57 ............................................................................................................................................... הסברת מדיניות ושכנוע הציבור 57 ....................................................................................................... התמודדות עם דילמות ערכיות 58 ........................................................................................................... התאמת עמדות מדיניות למציאות משתנה 58 ............................................................................. חוסן נפשי 59 ............................................................................................................................................................. חזון מנחה למדיניות 60 .....................................................................................................................................

רעיונות הוצאה לאור


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר