המנהיגים בנתיבים דמוקרטיים הצעה לשינוי שיטת הממשל בישראל