בין חזון לשלטון מפלגת אחדות העבודה-פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה