מבוא

מתוך:  > לבטי הגשמה > מבוא

עמוד:12

להבנת דרכי ההגשמה הציונית-סוציאליסטית בארץ . הבסיס ההתחלתי המשותף של רוב התוכניות הציוניות האמורות היה , לאחר הניסיון שנצבר עד אז , ראיית החברה היהודית-סוציאליסטית בארץ-ישראל כדרך מלך ציונית . ברוח זו גובשה באותם הימים הצעת הגשמה של אסטרטגיה מקיפה שהגיעה לעיצובה התוכניתי כסיכום הגות וניסיון מעשי כאחד . הניסיון המרכזי , ואפשר החשוב ביותר , שצריך לראות בו מאמץ להוציא את התוכניות האמורות מן הכוח אל הפועל , נעשה בתחומה של אחדותהעבודה , זמן מה לפני הקמת ההסתדרות 920-ב ו . הוא התנסח בחלק השני של דו '' ח משלחת ועדת פועלי-ציון ' . 1920 היה זה מאמץ אחד מכמה . מאמץ שאימץ לעצמו וניבנה על יסוד חלקים מלוקטים ממספר תוכניות קודמות : אלו של המומחים שרק שמעו את שמעה של הארץ וקראו אודותיה , אלו של החולמים , יהודים טובים ש '' ידעו " בדיוק כיצד צריכה להיראות מדינת היהודים החדשה בתוספת מסקנות החיים של הוגיה . אבל ובעיקר , היה זה המשך מפותח יותר של סיכום ניסיון ההגשמה הציוני בארץ עד אותו זמן . אפשר לראות בו סיכום העבר ומורה הדרך לעתיד , כי מה שקרה לאחריו היה בעיקר ברוחו . סיכום של מאמץ אינטלקטואלי יהודי ממושך ורב שנים של תיכון תוכניות גאולה , מאז ימי הרב הירש קלישר , עבור במשה הס , ועד הרצל ורבים אחרים אחריהם , שחלקם מנויים בספר הראשון . בין התוכניות האלה לתוכנית אחדות-העבודה ניכר שוני גדול . לאחדות-העבודה הייתה תוכנית שהיה בה כוח לא רק להזות אלא גם להגשים . לא רק משום שהייתה מעורבת בה הגות פרי ניסיון של חיים בארץ , אלא ובעיקר משום שמתכנניה חוו על בשרם ניסיון של שנות עבודה בארץ-ישראל . מי שהפיח בה רוח תוכניתית כוללת , מתאימה מאוד לניסיון הצבור הזה , אך פורצת ממנו והלאה , היה נחמן סירקין , שהשתתף בכל שלבי עיצוב הדו " ח האמור . זו קפיצת מדרגה לתנועה הציונית כולה , כי בשונה מהתוכניות האחרות , לא הסתפקו מחבריה בדברים בלבד , אלא עסקו ברצינות בהשקעת אנרגיה של יצירה על מנת להפוך את התוכניות למאמץ התיישבותי בר-קיימא . ראשונים להגשמתה היו , בתחילת שנות העשרים , הציבור הפועלי הקטן בארץ , שרידי העלייה השנייה החלוצית המעטים וראשוני באי העלייה השלישית . מאז שנות השלושים , כשתנועת הפועלים זכתה בהגמוניה בתנועה הציונית - הצליחו להפוך את דרכם עד אז לדרך המלך של התנועה הציונית כולה . אז הפכה ח ' גולן ( עורך , ( משלחת פוע '' צ בא , ' ב-א , 1920 י '' יד טבנקין , . 1989

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר