תוכן העניינים

עמוד:8

ב . "עיירות חקלאיות " 113 - GARDEN CITIES . 13 קצת היסטוריה 113 . 14 תנועת ערי הגנים והשפעתה על ההסתדרות 123 . 15 קרוב ורחוק 125 . 16 ערי גנים כחלק מתוכנית ההתיישבות הציונית-סוציאליסטית 128 . 17 שכונות העובדים בארסנל ההסתדרותי - רעיון ודרכי הגשמה 136 ... . 18 הצלחה מעוררת קנאה - מבט על תהליכים לעת הבשלתם 149 . 19 שכונות העובדים וישובי שנות השלושים והארבעים 154 . 20 קריות פועלים 155 . 21 מה הפיקה ההסתדרות משכונות הפועלים ? 162 . 22 כיצד הוגשמה וכיצד שונתה התוכנית המקורית של שיכוני העובדים ? 167 ג . משבר גדוד העבודה - מקרה מבחן ראשון להסתדרות 173 . 23 תוכנית מול מציאות : סבך ניסיונות ההגשמה הראשונים 173 . 24 שורש הקונפליקט 175 . 25 ישראל שוחט והמוטיבציה להקמת הגדוד 179 . 26 הצטרפות טבנקין לגדוד העבודה - מקרה מבחן למקרה המבחן 190 . . 27 ניגודים בין עליות ; כפר מול עיר 199 . 28 הגדוד ושאר הפועלים 201 . 29 האפשרי , והחריגות אל הבלתי אפשרי 203 . 30 הפילוג בעין-חרוד 206 . 31 ביקורת המבקרים 216 לסיכום הפרשה 239 מקורות 243 מפתח עניינים 247

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר