תודות

עמוד:10

החכמות בסוגיות שונות . נזכור כולנו את חברנו דני רוזוליו ז"ל , איש כברי , מכללת הגליל המערבי והמכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה , שהיה שותף עמנו בתחילת הפרויקט ועוד הספיק לתרום מתובנותיו לסדנת החוקרים ולמאמר על הקבוצות השיתופיות במגדל העמק ובנצרת עילית . הקדשנו את הספר לזכרו . מילה אישית וקיבוצית לסיכום . בראשית שנות השבעים במאה שעברה הייתי ( יחד עם שלמה סלע ) חבר מזכירות הנוער העובד והלומד . חזינו אז , כחוליה בשלשלת של רבים וטובים מפעילי תנועות הנוער , את הצורך במה שקראנו " הארכת גיל תנועת הנוער . " חברי הקבוצות השיתופיות הצליחו להגשים את הרעיון בשלושים השנים האחרונות , מסוף אותו העשור ועד ימינו . למרות התנגדותם של חלק מחברי הקבוצות השיתופיות לעצם קיום הפרויקט המחקרי שסיכומו המקיף כלול בספר , ניסינו לתרום בכך את חלקנו הצנוע במפעל הקיבוצי והחברתי החשוב הזה . אנחנו מקווים שהצלחנו להוסיף נדבך אקדמי שיועיל להם ולחברה הישראלית גם בהמשך . יובל דרור כפר רופין - אוניברסיטת תל אביב

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר