תוכן עניינים

עמוד:7

תוכן עניינים תודות 9 חלק א : מבוא וו יובל דוור - הקדמה : הקבוצות השיתופיות ופרקי הספר 13 יובל דרור - מבוא תיאורטי ושאלות מחקר : "הקבוצות השיתופיות " בקומונות וכ " תנועות חברתיות " וקשריהן לתנועות הנוער , לתנועה הקיבוצית ולאזורי פיתוח בחברה הישראלית 25 ניר מיכאלי ויובל דרור - רקע היסטורי ביוגרפי של הקבוצות השיתופיות וחבריהן 52 אלי אברהמי - אידאליסטים משימתיים - חבורות שיתופיות בשלב ההתגבשות 109 חלק ב : הקיבוצים העירוניים 207 עידו אלוני - קבוצת מגוון - קיבוץ עירוני בשדרות 209 ארנה שמר - חממה בחצר האחורית : הקיבוץ העירוני מגוון כגורם מכונן בפעילות עמותת גוונים בשדרות 239 נעמי שמריהו תוו ויונתן אנסון - הקיבוץ העירוני תמוז ומערכת יחסיו עם הסביבה העירונית בבית שמש 273 קרן בלוט ואורנה גלץ דודי - קהילה בתוך קהילה - בניית שותפות בין תושבי שכונת גילה בירושלים לאנשי הקיבוץ העירוני בית ישראל 299 חלק ג : תנועות הבוגרים של תנועות הנוער 325 ירון איילון - הנוער העובד והלומד מ"חוות ההכשרה " הראשונה "ל ( 1981 ) תנועת הבוגרים " 327 ( 1996 ) רונן שחטר - השומר הצעיר בפתחו של שינוי : השפעת תנועת הבוגרים השומרית משנות ה 90 ואילך על תנועת הנוער השומר הצעיר 376

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר