תוכן העניינים

עמוד:7

המפגש עם השכונה בעיני חברי הקיבוץ ווו המפגש עם הקיבוץ בעיני המשתכנים 2 וו סיכום : השכונה הקהילתית בנופר - "קהילה שהיא מותג" 1 ו 3 . . . איריס : בניית הסכמות 4 וו השכונה הקהילתית 1 ו 5 תהליכי השינוי בקיבוץ והקמת השכונה 115 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה 1 ו 6 ברושים : ניסיון שלא עלה יפה 118 תהליך הקמת השכונה 9 וו המפגש בין הקיבוץ והשכונה 120 המצב בעת הראיון 122 סוף דבר ? 123 סיכום : השכונה הקהילתית ליד ברושים - "ניסיון שלא עלה יפה " 124 דיון וסיכום 25 ו סיכויים וסיכונים : הציפיות והחששות שקדמו להקמת השכונה 26 ו המפגש בין ציפיות ומציאות 131 יחסי הגומלין בין הקיבוץ והשכונה : שילוב או ניכור ? 135 ההבדלים בין דגמי יחסי הגומלין - הסברים אפשריים 136 הדינמיקה של המפגש בין הקיבוץ והשכונה 142 מקורות 146 נספחים 153 מפתח עניינים 185 תקציר v

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר