תוכן העניינים

עמוד:6

תהליכי השינוי בקיבוץ 70 תהליך קבלת ההחלטות והקמת השכונה 72 מטרות השכונה והציפיות ממנה 74 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה 75 המפגש עם השכונה בעיני חברי הקיבוץ 80 המפגש עם הקיבוץ בעיני המשתכנים 82 המפגש קיבוץ שכונה בעיני המנהל החיצוני 83 סיכום : השכונה הקהילתית בחמנית - "לחיות קיבוץ מבחוץ 84 . " יסמין : "יש פה חיים " 86 השכונה הקהילתית 88 תהליכי השינוי בקיבוץ 88 תהליך הקמת השכונה 88 מטרות השכונה והציפיות ממנה 89 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה 89 המפגש עם השכונה בעיני חברי הקיבוץ 92 המפגש עם הקיבוץ בעיני תושבי השכונה 96 סיכום : השכונה הקהילתית ביסמין - "יש פה חיים" 98 מרווה : "שותפות מסוג אחר" 99 השכונה הקהילתית 100 תהליכי השינוי בקיבוץ 00 ו תהליך הקמת השכונה וסו מטרות השכונה והציפיות ממנה 101 המפגש בין חברי הקיבוץ ותושבי השכונה 102 השכונה בעיני חברי הקיבוץ 103 הקיבוץ בעיני המשתכנים 106 סיכום : השכונה הקהילתית במרווה - "שותפות מסוג אחר 107 . . " נופר : "קהילה שהיא מותג " 109 השכונה הקהילתית 109 תהליכי השינוי בקיבוץ 110 תהליך הקמת השכונה 110 מטרות השכונה והציפיות ממנה 110

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר