יחד או לחוד? הקיבוץ והשכונה הקהילתית

עמוד:4

יד טבנקין רמת אפעל 52960 עורך : יעקב סתר עריכה מדעית : לביאה אפלבוכו 10 כל הזכויות שמורות ליד טבנקין ישראל , , 2008 תשס"וז מסת ISBN 978-965-282-096-9 ב " סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים עיצוב העטיפה : רוחמה ש . הבאה לדפוס : יעקב סתר דפוס : גרפית , ירושלים Yad Tabenkin Ramat Efal 52960

יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר