פתח דבר

עמוד:13

פתח דבר הקבלה היא אחד ממקורות היניקה החשובים של יצירת עגנון . הספר בא לכוון את הזרקור אל עבר תחום זה . מרכזיותה של הקבלה נבחנת בשלושה היבטים : עולמו של היוצר , היצירה הספרותית , זרמי הקבלה השונים המשפיעים עליה . השער הראשון " מעצמו על עצמו" הוא שער הקווים הביוגרפיים , ועוסק ברובו בזיקתו של עגנון לקבלה , לחוקרי קבלה ולמקובלים , והמיתוס האישי שיצר בעקבותיה היונק ממקורות קבליים , ובו מצטיירת ה"ביוגרפיה הרוחנית" שלו . השער השני " ספר ספירה וספרות" עניינו המפגש שבין יצירת עגנון והקבלה מזוויות שונות , ולו שני חלקים המחזיקים עשרה פרקים . החלק הראשון כתוב מנקודת המבט של חקר היצירה הספרותית , ועוסק בדרכי העיבוד הספרותי של שקיעי הקבלה ביצירות . חלק זה כולל בין השאר ניתוח של סיפור בכללותו ; מוטיבים הפועלים בכמה יצירות וגלגולים של המושגים הקבליים . החלק השני נדון מנקודת המבט של תולדות הקבלה , ועוסק בזרמי הקבלה השונים שהשפיעו על יצירת עגנון , ובהם ספר הזוהר וקבלת האר . י" הספר מקיף את כלל יצירתו הספרותית של עגנון לסוגותיה ( רומנים , נובלות וסיפורים קצרים . ( מתוך כלל יצירתו נבחרו עשרות יצירות שבהן הקבלה תופסת מקום מרכזי או יצירות שבהן למשקע הקבלי חשיבות לניתוח דרכי העיבוד הספרותי וזרמי הקבלה שהשפיעו על דרך היצירה של עגנון . ניתוח הסיפורים מתעכב על עניינים נקודתיים , כגון לשונות ומושגים קבליים השזורים ביצירותיו , ועד למצבים כוללים , כלומר סיפורים שהקבלה משמשת בהם מצע לעיצוב הגיבור והיצירה בכללותה . הספר מתמקד בשקיעי קבלה מובהקים , מביא השוואות טקסטואליות רבות בין כתבי עגנון למקורות קבליים ספציפיים שמהם ינק , ונמנע ככל האפשר מהעמסת דרשנות מאולצת או סימבוליקה מלאכותית . חשיפת הרובד הקבלי מזוויות ראייה שונות מגלה פנים חדשות בעולמו הרוחני של עגנון , תובנות חדשות ביצירותיו הספרותיות , ראייה חדשה של תולדות הקבלה ומודעות לחיוניותה של הקבלה בעת החדשה בתודעתו של אחד מעמודי התווך של הספרות העברית המודרנית – הוא ש"י עגנון .

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר