תוכן העניינים

עמוד:10

פרק עשירי : פרשנותם של הרב קוק ועגנון לקבלה 333 בין שני אישים 334 נשמה חדשה לעם ישראל 339 החידוש – בין העתקה שמיימית לביטוי העצמיות 345 אחרית דבר 349 נספחים 351 נספח א : אנתולוגיה וסיפורת 352 נספח ב : הקבלה כמקור לשמות יצירות 362 נספח ג : בין אמונה לאירוניה – היחס לכוחות על טבעיים 368 נספח ד : סקירת מחקרים על עגנון ועל הקבלה ביצירתו 374 נספח ה : ספר הזוהר של עגנון 385 ביבליוגרפיה 402 מקורות 402 מחקרים 412 ארכיונים , כתבי יד , ספריות , הקלטות , שיחות וריאיונות 423 מפתחות 424 מפתח היצירות של עגנון 424 מפתח ספרי קבלה וחסידות 427 מפתח אישים 431

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר