הקבלה ביצירת ש"י עגנון

עמוד:4

חברי המערכת יואב אלשטיין , אבידב ליפסקר אלבק , רלה קושלבסקי , אבי שגיא עריכת הלשון : חיה אלחייני הספר יוצא לאור בסיוע : הקרן ע"ש יצחק עקביהו לחקר השירה העברית , אוניברסיטת בר אילן התוכנית למונותאיזם אוניברסלי על שם ד"ר נעים דנגור , אוניברסיטת בר אילן ציור העטיפה : מרדכי ארדון , "שערי האור , " שמן על בד , 1953 עיצוב העטיפה : פנינה וולינסקי זיסמן מסת 978-965-226-380-3 ב" © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן אין להעתיק ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני , מגנטי או מכני ) לרבות צילום , מיזעור והקלטה ( ללא אישור בכתב מהמו " ל סדר ועימוד : שולמית ירושלמי , ירושלים נדפס בישראל , תשע 2011 – א " דפוס ' גרפית ' בע " מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר