תוכן עניינים מפורט

עמוד:יא

. 3 חקלאות ו 34 . 4 הורדת מכסים והסרת חסמי סחר 135 . 5 יישוב סכסוכים 137 . 6 הסכם על קניין רוחני - רישיון כפייה 138 . 7 היצף , סבסוד , וכללים להסכמים אזוריים 139 . 8 סוגיות סינגפור 140 . 9 סחר ואיכות הסביבה 142 . 10 חבילת היישום 143 וו . מדינה מתפתחת ? ו 43 . 12 סוגיות נוספות 144 ד . סיכום 146 ה . עדכון בעקבות ועידת השרים בקנקון 147 4 סחר בין לאומי במוצרים חקלאיים , כלכלה פוליטית , ומדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל - משה הירש 149 א . מבוא 149 ב . כללי הסחר החקלאי בדיני ארגון הסחר העולמי וגאט 151 ט" ג . מדיניות סחר החוץ של מדינת ישראל בתחום החקלאות 161 הגבלות ייבוא 162 סיוע מדינתי 163 סובסידיות לייצוא 163 ד . הסברים חלופיים למשטר הסחר הייחודי בתחום החקלאי 164 ( א ) התפקידים הלא מסחריים של הייצור החקלאי 164 ( multifimctionality ) ( ב ) כלכלה פוליטית ותפקידן של קבוצות אינטרסים 166 ( ג ) הגורמים המסבירים את מדיניות הסחר החקלאית של מדינת ישראל 170 ה . סיכום ומסקנות 177 5 "הטבות מס" המנוגדות להסכמי ארגון הסחר העולמי - סוגיית FSC n והשלכותיה על הדין בישראל - אבי נוב 179 א . מבוא 179 ב . עידוד התעשייה באמצעות מערכת המיסוי הישיר 182

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר